Witam na stronie ze zbiorem moich pocztówek wydanych przez Wydawnictwo „Louis Glaser(1881-1915) a przedstawiających obecne tereny Polski.

 

 

Jednym z największych konkurentów Louis Glasera było wydawnictwo „Dr. Trenkler Co” (www.drtrenkler.pl ) również z Lipska. W latach 1902 -1908 „Dr Ternkler Co”. prowadził prawną walkę o używanie  terminu Autochrom, który opisywał ich barwione litografie. Termin ten był zarejestrowaną nazwą handlową Louisa Glasera.

 

Reklama drukarni Louisa Glasera na rewersie pocztówki.